gallery/banner 2

dORIEN PLAAT

gallery/facebook
gallery/insta
gallery/dsc_0024
ANIMALS

 

gallery/roodkapje (62)

flyer Kijken mag 2018/19

050cm x 050cm

Inspiratie

 

Dit gedicht van de Braziliaanse dichter Drummond de Andreade verwoordt het best wat ik wil halen uit mijn schilderijen

 

"Niet het dode,
noch het eeuwige of het goddelijke,
slechts het levende,
het uiterst kleine, stille, onaandoenlijke
en eenzaam levende.
Dat is wat ik zoek.

Dorien Plaat

Geboren in Kumasi, Ghana 1960

 

Vanwege het feit dat ik als kind bijna tien jaar in het buitenland heb gewoond (Ghana, Venzuela,Sri Lanka) en veel later nog bij elkaar 11 jaar in Tanzania, Nigeria en Vietnam en ook in deze landen in aanraking kwam met de kunst uit deze landen ben ik op weg kunstenaar te worden beinvloed door uiteenlopende stijlen die op hun beurt weer beinvloed waren door de culturen en de tijdsgeest waarin deze zich ontwikkelden. Dat de kunst geen gemakkelijke weg is en voor vele kunstenaars een worsteling is een universeel gegeven gebleken. Sommigen moesten zich beperken door politieke omstandigheden anderen door de samenleving die iets verwacht van hen. Anderen kunnen vrijelijk hun gang gaan mits het noodzakelijke brood op plank hen tot andere richtingen dreef. Daartussen had ik alle vrijheid alles om mij heen in mij op te nemen en keuzes te maken...

 

Kunstenaarslid Pulchri Studio Den Haag.

gallery/thumbnail_dorien plaat bij pulchri

LEZINGEN/Gastdocent

 

Ik geef ook lezingen over het werk dat ik nav het sprookje Roodkapje heb gemaakt .75 kleine werkjes in rood en groen gebaseerd op  het boek van psychoanalyticus Bruno Bettleheim over de achtergronden van sprookjes en mijn eigen ervaringen en waarnemingen. Ook ben ik regelmatig gastdocent  voor schildersgroepen etc.